Atbalsti Teen Challenge Latvia darbību

Biedrība TEEN CHALLENGE LATVIJA

Juridiskā adrese: Jāņa Asara iela 8, Jelgava, Latvija, LV-3001
Reģistrācijas Nr. 4000 8080 199
Banka: AS “Swedbanka”, HABALV22
Konts: LV92HABA0551007198671
(kopējā "Teen Challenge Latvija" programma)

Maksājuma mērķis: ziedojums
(norādīt arī konkrētu mērķi, ja tāds ir)

Rehabilitācijas centrs “Jaunsēļas”

Biedrība TEEN CHALLENGE LATVIJA
Juridiskā adrese: Jāņa Asara iela 8, Jelgava, Latvija, LV-3001
Faktiskā adrese: “Jaunsēļas”, Šķēdes pag.,
Saldus nov., Latvija, LV-3875
Reģistrācijas Nr. 4000 8080 199
Banka: AS “Swedbanka”, HABALV22
Konts: LV70HABA0551008572393
(Rehabilitācijas centrs “Jaunsēļas”)

Maksājuma mērķis: ziedojums
(norādīt arī konkrētu mērķi, ja tāds ir)


Resocializācijas centrs “Lediņi”

Biedrība TEEN CHALLENGE LATVIJA
Juridiskā adrese: Jāņa Asara iela 8, Jelgava, Latvija, LV-3001
Faktiskā adrese: “Lediņi”, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3036
Reģistrācijas Nr. 4000 8080 199
Banka: AS “Swedbanka”, HABALV22
Konts: LV07HABA0551041011976
(Resocializācijas centrs “Lediņi”)

Maksājuma mērķis: ziedojums
(norādīt arī konkrētu mērķi, ja tāds ir)