Teen Challenge - Kalpotāju komanda

Image

Modris Ozolinkevičs

Teen Challenge Latvija direktors, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps, draudzes „Dzīvības Avots” mācītājs Rīgā. Tel.29726559
Image

Vilnis Bergkinds

Teen Challenge Latvija rehabilitācijas centra (1.posms) vadītājs, mācības un garīgā padomdošana.
Tel. 27068284

Image

Nauris Gustsons

Teen Challenge rehabilitācijas centra kalpotājs, atbildīgais nodarbinātības jautājumos (1.posms), garīgā padomdošana.
Tel.20602800

Image

Jānis Pētersons

Teen Challenge rehabilitācijas centra (1.posms) kalpotājs, mācības un individuālais darbs ar audzēkņiem, garīgā padomdošana.
Tel. 28614429

Image

Agris Zeidlers

Teen Challenge rehabilitācijas centrs (1.posms) atbalsta kalpošana, individuālais darbs ar audzēkņiem.
Image

Alens Pavlovskis

Teen Challenge rehabilitācijas centrs (1.posms) atbalsta kalpošana audzēkņu nodarbinātībā
Image

Marina Gustsone

Teen Challenge rehabilitācijas centrs (1.posms), tulks
Image

Ilmārs Ģērmanis

Teen Challenge rehabilitācijas programmas 2. posma vadītājs, „Talsu Kristīgā sadraudzība” mācītājs.
Image

Dāvids Sīlis

Teen Challenge Latvija resocializācijas centrs „Lediņi” vadītājs Jelgavā
Tel.28700300