Resocializācijas centrs “Lediņi”


2015.gada augustā "Teen Challenge Latvia" iegādājās mājas "Lediņi", lai tur izveidotu resocializācijas/integrācijas centru bijušiem ieslodzītajiem un personām, kas izgājušas rehabilitāciju no atkarībām. Šādiem cilvēkiem (pagaidām tikai vīriem) šeit būs iespēja dzīvot un strādāt. Lai centra iemītniekiem būtu iespējas atjaunot darba iemaņas, plānojam nodarboties ar trušu audzēšanu un trušu gaļas ražošanu, tāpat vēlamies izveidot galdniecības darbnīcu. "Lediņos" varēs uzturēties tikai tādi cilvēki, kas sākuši iet pārmaiņu ceļu savā dzīvē.
Resocalizācija ir cilvēku sagatavošana iekļauties kultūrā un vidē, kas tiem kļuvusi sveša krīzes, traumas vai dzīves pārmaiņu dēļ. Resocalizācijas centra "Lediņi" mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kam nepiecieciešams atjaunot socialās prasmes. Viena no galvenajām funkcijām ir bijušo ieslodzīto sociālā rehabilitācija, kas ir pasākumu komplekss, kurš vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un integrāciju sabiedrībā. Tas savukārt ietver fizisko, tikumisko, psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu.
Centrs palīdzēs bijušajiem ieslodzītajiem apgūt darba prasmes, jo daudzi no viņiem ir bez vidējās izglītības, vai arī vidusskolu beiguši cietumā, daudziem trūkst zinašanas par darba drošību, darba ētiku, komunikācijas veidošanu ar darba devēju un citiem darbiniekiem, citas praktiskās iemaņas.
Mēs ticam, ka ikviens ir pelnījis otru iespēju dzīvē, lai kāda bijusi viņa pagātne. Mēs gribam sniegt šo iespēju ikvienam, kas vēlās mainīties un atgriezties sabiedrībā, taču nepietiek gribasspēka. Mēs esam atvērti ikvienam, kas patiesi grib mainīties. Centra darbs balstīts uz kristīgām vērtībām. Mēs ticam, ka ar Dieva palīdzību ir iespējamas pārmaiņas ikviena cilvēka dzīvē.